Pintxo de Pata Negra, gamba y salsa de mango

Pintxo de Pata Negra, gamba y salsa de mango

5,70

Pintxo with Pata Negra, gamba and mango